Sjukgymnastik

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom karaktärsämnet sjukgymnastik där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Efter undersökning utformas sedan den typ av sjukgymnastik som passar bäst för patienten.

Populära inlägg i den här bloggen

QuickNet förvärvar

Vad är fillers?